Styret

Her er kontaktinformasjon på alle i styret.

LEDER

Sven Wertebach
Mobil: 41542992
Mail: sven.wertebach@gmail.com

NESTLEDER

Anders Brennhagen
Mobil: 46947610
Mail: anders.brennhagen.1995@gmail.com

KASSERER
Alexander Wetzel
Mobil: 41281986
Mail: wetzel.alexander@gmail.com
STYREMEDLEMMER

Christian Johansen

Morten Steen

Margo Olavesen

Ragna Grindheim

VARAMEDLEM

Liv Sæther