Seriespill i Norge og Sverige – kostnader og sponsing

B-72s policy for sponsing av serielag.

Førstelaget  for herrer og damer: B-72 betaler alle kostander til Serieavgift, reisefordeling, overnatting, fly og dommerkostander. Kortere bilturer besørges av den enkelte.

Resten av B-72s lag i norsk 1. og 2. divisjon: B-72 sponser halvparten av utgifter til: Serieavgift, dommeravgift, reise og opphold. Lisens og spilletillatelser dekkes av den enkelte.

Norsk 3, 4. og 5. divisjon: B-72 dekker serieavgift. Evt. andre utgifter dekkes av den enkelte.