Category Archives: Styret informerer

Årsmøte for B-72

Årsmøtet blir avholdt 22.3 klokka 18.00 i B-72 hallen

Alle medlemmer er velkomne, men man må være over 15 for å ha stemmerett.

Saksliste

1. Valg av ordstyrer, referent og 2 til å underskrive protokoll

2. Godkjenning av innkalling og saksliste

3. Godkjenning av de frammøtte

4. Gjennomgang av årsmelding inkl. Regnskap

5. Budsjett

6. Fastsettelse av medlems- og treningskontingent

7. Valg

Årsmøte

B-72 avholder årsmøte 15.3.16 klokka 18.00 i 2. etasje i B-72 hallen.

Saksliste:

  1. Godkjenne Innkalling
  2. Godkjenne frammøtte representanter
  3. Valg av dirigent, referent og 2 til å underskrive protokollen
  4. Behandle årsberetning og regnskap
  5. Vedta budsjett
  6. Fastsette medlemskontingent
  7. Vedta ny lovnorm
  8. Valg av styrerepresentanter

For å ha stemmerett må man være medlem av B-72,  ha fylt 15 år, ha vært medlem av  i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!

 

Årsmøte

Velkommen til årsmøte for B-72, Lørenskog og Skårer BTK 25.3 klokka 18.00

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling                                                                               2. Godkjenning av frammøtte representanter                                              3. Valg av dirigent og referent                                                                             4. Behandle årsberetning og regnskap                                                            5. Vedta budsjett                                                                                                        6. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift                                    7. Innkomne forslag                                                                                                   8. Valg

B-72 trekker laget i eliteserien neste sesong

B-72 eliteserielag har denne sesongen bestått av Eric Berner, Eskild Jørgensen, Anton Åkeson, Soumyajit Ghosh og He Hajin. De oppnådde en sluttspillplass og tapte i går semifinalen mot Volda og Ørsta Bordtennisklubb. Vi gratulerer gutta med en tredjeplass. Continue reading

Innkalling til årsmøte torsdag 14.3 klokka 18.00 i B-72 hallen

Saksliste:

1.  Godkjenning av innkalling og saksliste          Continue reading

Årsmøte

Det blir årsmøte for B-72, Lørenskog og Skårer bordtennisklubber torsdag 14. mars. Saker kan meldes inn til b72.mail@gmail.com innen 28. februar.

Årsmøte onsdag 29.2

Det blir årsmøte onsdag 29.2 klokka 18.00 i 2. etasje i B-72 hallen. Alle medlemmer er velkomne.

Saksliste

1.  Godkjenning av innkalling og saksliste                                                 
2. Valg av møtedirigent, referent og 2 til å underskrive protokoll                                                                                                             
3. Årsberetning 
4. Fastsettelse av årskontingent og treningsavgift  
5. Regnskap 2011   
6. budsjett 2012
7. Valg 
Det er ingen innmeldte saker                                                                          

 

Velkommen til B-72’s nye nettsider

Vi er nå i full gang med å lage nye nettsidene 🙂
De fleste av sidene er nå oppdatert.  Alle gamle nyhetsinnlegg må vi overføre manuelt, så det vil nok ta litt lengre tid.

ENDELIG PÅ NETT!!

B-72 er endelig på nettet !  
Stig Bjørnar og Torstein deltar på kurs i Klubben OnLine på Ullevål.  Hensikten er å få en mulighet til å få ut informasjon til medlemmene på en raskere og mer effektiv måte.  Vi håper etter hvert også at dette skal bli en brukbar «klubbavis» og et godt supplement til den nystartede papirutgaven BLOKK.  I første omgang vil det være resultatservice og stevnenyheter vi vil konsentrere oss om.