Invitasjon til regionscup 1 i Lørenskoghallen, 6.-7. oktober

Invitasjon Regions Cup 1 endelig-2018

Påmeldingsskjema RC1 2018 

Klasseoversikt 23.09

PåmeldingsoversiktKlubber 23.09

Da har vi lagt inn noen nye endringer. Det er kommet inn noen etteranmeldinger som gjør at noen klasser likevel blir spilt. Gå inn og se om dine klasser er endret.

Noen klasser er blitt strøket eller slått sammen med andre grunnet for få påmeldte spillere. Dette kan også skje med flere klasser dersom det ikke kommer flere påmeldinger. Hvilke klasser dette gjelder ligger inne i «klasseoversikt». De spillerne som er påmeldt i klasser som er blitt strøket er flyttet inn i andre klasser

Comments are closed.